Valmentajasi

"Hei, Olen Kirsi Mäkinen, vertikaalisen ja horisontaalisen kasvun ja kehityksen valmentaja, kouluttaja ja konsultti. Haluan auttaa sinua, tiimejä ja työyhteisöjä kasvattamaan itsensä ja muiden johtamisen osaamistaan eli johtajuuttaan kokonaisvaltaisesti. Tähän kasvuun tarvitaan sekä sisäistä eli vertikaalista työtä että ulkoiseen maailmaan suuntautuvaa horisontaalista oppimista. 

Perinteiset valmennukset ja johtamiskoulutukset keskittyvät tavallisesti vain horisontaalisen puolen kehittämiseen. Se ei kuitenkaan riitä enää tässä ajassa, jolloin muutos on vallitseva olotila ja kompleksisuus lisääntyy. Siihen vaaditaan kasvua ihmisenä, eli vertikaalisessa osaamisessa. Tämä on mielenkiintoinen ja haastava matka uuteen ymmärrykseen ja kokonaisvaltaiseen, integraaliseen johtajuuteen.

Tältä sivustolta löydät keinoja kasvattaa vertikaalista kapasiteettiasi, lisätä ymmärrystäsi asiasta sekä mahdollisuuksia mitata oma transformatiivisen vaikuttavuuden tasosi tai alkaa tiimissä tai työyhteisössä ottamaan käyttöön vertikaalisen oppimisen menetelmiä.

Koulutus ja kokemus

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä muoti- ja kauneusalalla, 6-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 5-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla. 

Vuonna 2018 sertifioidun vertikaalisen kasvun valmentajaksi käyttämään työkalua Global Leadership Profile, joka on maailman ainoa tieteellistä tutkimusnäyttöä omaava työkalu toimintalogiikkansa kehittämiseen ja transformatiivisen johtajuuskapasiteettinsa parantamiseen. Lataa sivustolta tarjous ja aloita kasvumatka kohti transformatiivisempaa johtamista.

Tyytyväisyyden haaste valmennuskonsepti

Olen kehittänyt vertikaalisia kehityslinjoja ja kasvua tukevan valmennuskonseptin "Tyytyväisyyden haaste". Se tukee kasvumatkaa lisäämällä sisäistä eheytymistä, wholenessia, yksilössä avaten näkökulmaa myös ryhmän ja yhteisön toimintaan.

Sertifioinnit ja pätevyydet

  • GLP, Global Leadership Profile sertification program 2018, käynnissä.
  • Luontaiset taipumukset™ lisenssivalmentaja, 2017
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF Life Coach®, 2017
  • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® (nonviolent communication), 2016
  • Mindfulness kognitiivisen lyhytterapian apuvälineenä, 2015
  • Tunneälyn asiantuntija EQ-i, 2015
  • Work Personality Inventory, wopi, 2015
  • Muutoksen neljä huonetta menetelmä, 2011
  • Everything Disc koulutus 2018, Thomas analyysin koulutus 2012
  • Ammatillisen opettajan padagoginen pätevyys, AmO 2017