Organisaatiokonsultointi

Perinteiset huipputehokkaat organisaatiot, joilla on loppuunsa viilatut prosessit, standisoidut laatujärjestelmät ja parhaisiin käytäntöihin perustuvat toimintatavat, ovat tulleet ajassamme monien haasteiden eteen. Ihmiset ovat väsyneitä, masentuneita, kokevat uupumusta ja heikkoa työviihtyvyyttä. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet ja ilmapiirissä on parantamisen varaa. Tehokkuus ei pysty enää parempaan kunnioittamalla samalla työhyvinvointia, ihmisten arvostusta, osaamisen kasvun tarvetta ja nopeutta. On löydettävä täysin uusia keinoja luoda kukoistavia organisaatioita ja menestyvää liiketoimintaa.

 

Kaikki elämä on muutosta ja evolutiivista kehitystä

Olen erikoistunut auttamaan työyhteisöjä kasvamaan yksilöinä, tiimeinä ja työyhteisöinä kohti uuden maailman odotuksia ja uusia tarpeita, joihin perinteisin keinoin ei pystytä vastaamaan.

Autan johtajia ja esimiehiä kasvamaan johtajuudessaan ja löytämään uusia keinoja tukea organisaation yhteistä onnistumista sekä ottamaan käyttöön uusia strategioita, joilla kasvu voi jatkua. Olen johdon ja esimiesten tuki muutosten alkuvaiheessa, suunnittelussa ja toteutuksessa ja autan tunnistamaan organisaation omat muutosagentit, jotka tukevat muutosten eteenpäin vientiä jatkuvasti arjessa.

Autan tiimejä ja koko organisaatiota tiedostamaan oman työnsä merkityksen, löytämään uuden suunnan ja ottamaan käytöön uusia toimintatapoja.

Keinot:

  • Johdon tuki ja konsultointi alusta loppuun
  • Johtoryhmätyöpajat ja uusien strategioiden luominen
  • Valmennukset tarpeen mukaan yksilöille ja ryhmille
  • Fasilitoidut työpajat suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kehittymiseen
  • Onnistuneen muutoksen käytäntöjen varmistaminen
  • Projektin kokonaisvaltainen hallinnointi
  • Johtamistaidon työkalujen hyödyntäminen tarpeen ja tarkoituksen mukaisesti.
  • Yhteistyöverkostot tarvittaessa mukaan

Kuinka

Astun mukaan tyhjältä pöydältä, vaiheessa, jossa muutosta vasta aloitetaan suunnittelemaan. Voin tulla mukaan myös keskeltä esim. ongelmatilanteissa tai muiden haasteiden ilmetessä.

Kutsu minut paikalle ja kartoitetaan mitä haluatte saada aikaan ja katsotaan yhdessä miten voisin teitä auttaa!